News & Events

Attending Mass: Lifting of Dispensation with effect from Palm Sunday 2023参与弥撒: 从2023年圣枝主日起解除豁免


MENGHADIRI MISA: Penarikan semula Pengecualian (Dispensasi) berkuatkuasa Hari Minggu Palma 2023


Last updated: 21 March 2023